Pro návštěvníky kostela u Martina ve zdi

Pravidelné večerní bohoslužby v kostele u sv. Martina ve Zdi v centru Prahy se konají již po dlouhá desetiletí. O jejich organizaci se stará Martinské grémium (poradní odbor synodní rady) společně s pražským seniorátním odborem mládeže.
Snažíme se o časté střídání kazatelů nejen z naší církve včetně studentů a vyučujících z ETF UK, myslíme na potřebné při chrámových sbírkách, usilujeme také o ekumenickou spolupráci.
Po bohoslužbách bývá možnost sejít se ke společným rozhovorům v kavárně Marathon v Černé ulici.
Bohoslužby chtějí být společenstvím otevřeným pro každého bez rozdílu.

Kdy přijít?

Pravidelné nedělní bohoslužby se konají v neděli po celý rok vždy od 19:30 (první a poslední neděli v měsíci je vysluhována Večeře Páně – v adventním a velikonočním období slavíme Večeři Páně každý týden). Rozpis nedělních bohoslužeb naleznete zde.

První pondělí v měsíci se vždy v kostele koná od 19.30 pravidelná modlitba Taizé.

Kontakt

Členy martinského grémia jsou Daniel Knotek, Michal Samiec, Matěj Belko, Jan Zemánek, studentský farář ETF UK prof. Jan Štefan a pražský farář pro mládež Karel Müller, který je také administrátorem kostela.
Virilním členem za pražskou evangelickou mládež je Benjamin Roll.
Grémium můžete mailem kontaktovat na martinvezdi1414@gmail.com